Tỷ lệ kèo mb66 chấp nửa trái hay còn được gọi là kèo chấp 0.5, là loại kèo mà đội chấp phải thắng với cách biệt ít nhất 1 bàn thì người chơi đặt cược vào đội chấp mới thắng cược. Tỷ lệ kèo chấp nửa trái được thể hiện dưới dạng số 0.5, với ký hiệu 0.5.

Cách tính tiền cược tỷ lệ kèo chấp nửa trái

 • Nếu người chơi đặt cược vào đội chấp và đội chấp thắng với cách biệt 1 bàn hoặc hơn thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội chủ nhà chấp 0.5 và đội chủ nhà thắng với cách biệt 1 bàn.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 1 = 100.000 đồng
 • Nếu người chơi đặt cược vào đội chấp và đội chấp thắng với cách biệt 2 bàn hoặc hơn thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo nhân với 2.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội chủ nhà chấp 0.5 và đội chủ nhà thắng với cách biệt 2 bàn.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 1 * 2 = 200.000 đồng
 • Nếu người chơi đặt cược vào đội chấp và đội chấp hòa hoặc thua thì người chơi sẽ thua cược.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội chủ nhà chấp 0.5 và đội chủ nhà hòa hoặc thua.
 • Người chơi sẽ thua cược 100.000 đồng

Tỷ lệ kèo chấp nửa trái thường xuất hiện trong các trận đấu mà hai đội bóng có lực lượng tương đương nhau, hoặc trong các trận đấu mà đội chủ nhà được đánh giá cao hơn đội khách.

Tỷ lệ kèo chấp một trái là gì ?

Tỷ lệ kèo chấp một trái hay còn được gọi là kèo chấp 1, là loại kèo mà đội chấp phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn thì người chơi đặt cược vào đội chấp mới thắng cược. Tỷ lệ kèo chấp một trái được thể hiện dưới dạng số 1, với ký hiệu 1.

Cách tính tiền cược tỷ lệ kèo chấp một trái

 • Nếu người chơi đặt cược vào đội chấp và đội chấp thắng với cách biệt 2 bàn hoặc hơn thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội chủ nhà chấp 1 và đội chủ nhà thắng với cách biệt 2 bàn.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 1 = 100.000 đồng
 • Nếu người chơi đặt cược vào đội chấp và đội chấp thắng với cách biệt 3 bàn hoặc hơn thì người chơi sẽ thắng cược với số tiền thắng cược bằng số tiền cược nhân với tỷ lệ kèo nhân với 2.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội chủ nhà chấp 1 và đội chủ nhà thắng với cách biệt 3 bàn.
 • Số tiền thắng cược = 100.000 đồng * 1 * 2 = 200.000 đồng
 • Nếu người chơi đặt cược vào đội chấp và đội chấp hòa hoặc thua thì người chơi sẽ thua cược.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội chủ nhà chấp 1 và đội chủ nhà hòa hoặc thua.
 • Người chơi sẽ thua cược 100.000 đồng

Tỷ lệ kèo chấp một trái thường xuất hiện trong các trận đấu mà hai đội bóng có lực lượng chênh lệch rõ rệt, hoặc trong các trận đấu mà đội chủ nhà được đánh giá cao hơn đội khách rất nhiều.